Daklekkage opsporen en repareren

Daklekkage opsporen en repareren

Vochtplekken en schimmel op de bovenverdieping wijzen op een daklekkage en in het ergste geval wordt een daklekkage aangekondigd door een druppelend plafond. Lekkage brengt schade aan het plafond, de muren en de vloeren, maar vooral ook aan de dakmaterialen. Als het probleem lang aanhoudt, kan hout gaan rotten. Dat brengt uw dak in gevaar en kan peperdure herstelwerkzaamheden betekenen. Bij daklekkage wilt u dus zo snel mogelijk de oorzaak opsporen. In dit artikel gaan we in op de manieren om een oorzaak te achterhalen en vertellen we wat u zelf kunt doen.

In dit artikel:

 • Wat te doen bij daklekkage?
 • Daklekkage laten opsporen, hoe werkt dat?
 • Oorzaken van een lekkend dak
 • Lekkage plat dak
 • Lekkage hellend dak
 • Hoe is daklekkage te repareren?
 • Wat dekt de verzekering bij daklekkage?
 • Daklekkage opsporen? Vergelijk offertes!

Heeft u daklekkage en wilt u deze direct laten opsporen? Vergelijk offertes om zeker te weten dat u niets teveel betaalt. Met onze gratis offerteservice ontvangt u eenvoudig meerdere offertes. Kies het beste aanbod en bespaar tot 40% op uw klus!

Met spoed daklekkage oplossen?

Bel en kom direct in contact!

Wat te doen bij daklekkage?

Het belangrijkste bij een daklekkage is snel handelen. Hoe langer u wacht, hoe groter de schade kan worden met duurdere reparaties tot gevolg. Hoe kunt u het beste te werk gaan?

 • Leg de schade vast. Maak foto’s van de schade. Deze heeft u nodig voor de verzekering en de foto’s kunnen uw specialist helpen een advies te geven, nog voordat hij ter plaatse is.
 • Beperk de schade. Zorg ervoor dat de waterschade zo weinig mogelijk aan kan richten. Maak plafond en muren regelmatig droog en indien nodig ook de vloer. Zet meubels en andere voorwerpen zoveel mogelijk weg van de natte plekken.
 • Meld lekkage en schade bij de verzekering. Het is goed als de verzekering zo snel mogelijk weet van uw schade. Uw verzekeraar kan u adviseren over vervolgstappen en mogelijk hebben zij al experts klaarstaan.
 • Schakel een expert in voor detectie en reparatie. Een specialist kan de oorzaak van een lekkage snel vinden met geavanceerde apparatuur. Wanneer de oorzaak bekend is, kan de specialist een effectief plan opstellen om de schade zo snel mogelijk te repareren.

Daklekkage: en nu?

In de onderstaande video wordt uitgelegd welke stappen u moet ondernemen bij een daklekkage.

Daklekkage laten opsporen, hoe werkt dat?

Een dakdekker heeft verschillende technieken tot zijn beschikking om achter de oorzaak van een daklekkage te komen. Met welke methodes kan een specialist een daklekkage opsporen?

Impulsstroom techniek

Bij deze techniek wordt het dak onder stroom gezet met een pluspool op het dak en een minpool ter hoogte van de waterschade. Door op verschillende plekken het spanningsverschil te meten is de bron van de lekkage te achterhalen.

Rookproef

Bij daklekkage opsporen met een rookproef wordt eerst een klein gaatje in het plafond gemaakt. Hier wordt onder druk rook in geblazen, waarna de rook de weg van de lekkage volgt naar de plaats waar het lek ontstaan is. De rook komt door de scheurtjes in de dakbedekking naar buiten.

Traceergasdetectie

Deze techniek is bedoeld om lekkage in een leiding op te sporen. Wanneer de oorzaak niet duidelijk op het dak wijst, kan een expert de leidingen legen om onder druk een traceergas in te leidingen te persen. Het waterstofgas is in staat om door de kleinste openingen naar buiten te treden, waarna met een waterstofgassensor de aanwezigheid van het ‘ontsnapte’ wordt opgespoord.

Infrarood

Deze techniek wordt uitgevoerd met behulp van een warmtecamera. Door de warmtecamera op verdachte plekken te richten, is de aanwezigheid van het meestal koudere water op te sporen. Zo kan achterhaald worden waar het water vandaan komt.

Kleurstofanalyse

Bij deze methode wordt op verschillende plekken op de dakbedekking een kleurstof aangebracht; elke plek met een andere kleur. Als door regenwater deze kleurstof oplost, gaat uiteindelijk het lekkagewater ook een kleur laten zien. De kleur die op de vochtplekken zichtbaar wordt, vertelt vanaf welke plaats de lekkage afkomstig is.

Kosten daklekkage opsporen

Een daklekkage laten opsporen kost tussen €300 en €400, zowel voor een plat dak als voor een hellend dak. De kosten van de detectie hangen af van de grootte van de lekkage en de ernst van het probleem.

Type dak Richtprijs (incl. arbeid en btw)
Plat dak €300 – €400
Hellend dak €300 – €400

*Houd er rekening mee dat dit gemiddelde prijzen zijn. Voor een exacte prijs raden we aan offertes aan te vragen.

Oorzaken lekkend dak

Waar kan een daklekkage door ontstaan? Vaak ontstaat een lekkage na hevige regenval of een zware storm. Verschillende structuren kunnen de bron zijn van de lekkage.

Bij een hellend dak zijn dit veel voorkomende problemen:

 • Losgewaaide dakpannen. Dit is een makkelijk zichtbare oorzaak, maar als deze niet wordt verholpen kan er veel water uw dak in lekken. Gelukkig is dit probleem eenvoudig op te lossen!
 • Versleten dakpannen of nokvorsten. Door slijtage en ouderdom kunnen dakpannen of nokvorsten broos en poreus worden. Ze laten dan water door. Deze vorm van lekkage is met het oog al een stuk minder goed te zien. Probeer daarom mosvorming op dakpannen tijdig te verwijderen om dit probleem voor te blijven.
 • Dakkapel lekkage. De wanden, het dak of de loodslabben van de dakkapel kunnen door achterstallig onderhoud gaan lekken.
 • Lekkage van kilgoot of verholen goot. Deze goten liggen tussen dakvlakken die naar elkaar toe gekeerd zijn of naast een dakkapel. Als deze goten verstopt of versleten zijn, zorgen ze voor lekkage aan het dakbeschot. Ook deze vorm van lekkage is met het oog vaak moeilijk te zien.
 • Daklekkage onder zonnepanelen. Een slechte installatie of een verouderde dakbedekking onder de zonnepanelen kan zorgen voor een daklekkage. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te verhelpen, om schade aan de panelen te voorkomen.
 • Lekkage door ijsdammen IJsdammen ontstaan als gesmolten sneeuw vastvriezen aan de rand van het dak. Dit kan niet goed weglopen en zorgt voor beschadigingen.
 • Dakraam lekkage: komt vaak voor, meestal is de oorzaak gebrekkige montage of slijtage.

Bij een plat dak zijn er minder mogelijke oorzaken:

 • Lekkage bij de naden. Dakbedekking voor een plat dak wordt vaak in banen gelegd. Op de naden van deze banen kan de dakbedekking los raken, waardoor er water in lekt. Dit trekt vervolgens de dakconstructie in.
 • Scheuren en blazen op de dakbedekking. Door slijtage of een oorzaak van buitenaf kan de dakbedekking scheurtjes en blazen vertonen. Op deze plekken is de dakbedekking niet waterdicht meer, waardoor water het dak in kan lekken.
 • Verstopte afvoer. Zit de afvoer verstopt, dan zoekt het water de weg met de minste weerstand. Hierdoor ontstaan beschadigingen aan de dakbedekking en uiteindelijk daklekkages.

Lekkage plat dak

Lekkage aan een plat dak ligt vaak aan slijtage of het loslaten van de naden van de dakbedekking. Is het dak opgebouwd met houten balken en een houten dakbeschot? Dan kan lekkage houtrot veroorzaken. Dit verzwakt het hout en kan na verloop van tijd zelfs gevaarlijk worden voor de hele dakconstructie. Een lekkage moet dus op tijd worden aangepakt. Bij lekkage van een betonnen plafond is vooral de schimmelvorming en schade aan de binnenkant van de woning een probleem.

Om al deze problemen met daklekkages te voorkomen is het belangrijk om uw dak 1 tot 2 keer per jaar te inspecteren. Zo houdt u de conditie van de dakbedekking in de gaten. Ziet u problemen ontstaan? Laat het dak dan op tijd repareren, of beter nog, gehele vervangen.

Lekkage hellend dak

Als dakpannen poreus zijn of niet goed meer liggen, lekt er water naar het dakbeschot. Dit gaat na verloop van tijd rotten, wat de dakconstructie in gevaar brengt. Hoe langer wordt gewacht met repareren van het lekkend dak, hoe groter de schade en dus ook de herstelkosten.

Controleer regelmatig de staat van uw dakpannen: liggen ze nog goed, en is er geen mosvorming te zien? Vooral na een storm is extra aandacht belangrijk. Een scheef- of losgewaaide dakpan kan snel voor problemen zorgen, maar deze oorzaak is eenvoudig op te lossen. Zorg dus dat u op tijd op de hoogte bent.

Hoe daklekkage repareren?

Reparatie van de lekkage hangt af van de grootte van het probleem. We laten zien wat een dakdekker kan doen om de schade te herstellen.

Reparatie na lekkage plat dak

Bij lekkage aan een plat dak is de dakbedekking het probleem. Daklekkage repareren zal dan bestaan uit het lijmen van de dakbedekking, of van een volledige vervanging in het geval van ernstige slijtage. De dakdekker bekijkt ook de staat van het dakbeschot en de dakconstructie. In zware gevallen van schade zal ook deze hersteld of vervangen moeten worden.

Reparatie na lekkage hellend dak

Afhankelijk van de oorzaak kan een dakdekker de daklekkage repareren. Meestal zijn dakpannen het probleem. Deze kunnen netjes worden teruggelegd of vervangen. Is de conditie van de hele dakbedekking matig? Dan adviseert de dakdekker om alle dakpannen te vervangen – anders ontstaat er binnen de kortste keren weer lekkage.

Lekkage kan ook zijn ontstaan door versleten of verstopte goten. Deze worden in dat geval ook vervangen om herhaling van het probleem voor te zijn.

Ook hier is het belangrij om het dakbeschot en de dakconstructie onder de loep te nemen. Afhankelijk van de schade worden materialen zoals panlatten, spaanplaten en dampfolie vervangen.

Wat dekt de verzekering bij daklekkage?

Uw opstalverzekering dekt de gevolgschade van de daklekkage. Dit gaat dan om herstel van plafonds, muren en eventueel de vloer. Zijn meubels, kleding of andere voorwerpen beschadigd door de lekkage? Dan kunnen deze vanuit de inboedelverzekering worden vergoed.

Wat vergoedt de verzekering niet?

 • Reparatie of vervanging van de dakbedekking.
 • Schade door eigen nalatigheid, zoals het niet op tijd laten repareren van de dakbedekking.

De bovenstaande twee punten laten het belang zien van het regelmatig controleren van de dakbedekking. Als dakbedekking op tijd wordt gerepareerd, is er van nalatigheid geen geval en is vaak ook de schade kleiner.

Daklekkage laten opsporen en repareren? Vraag offertes op!

Heeft u last van daklekkage? Snel laten opsporen van de oorzaak voorkomt grotere problemen! Herstel van de dakbedekking is vaak op eigen kosten, dus zorg dat u niet teveel betaalt. Met onze gratis offerteservice ontvangt u snel meerdere offertes van specialisten. Kies het beste aanbod en bespaar tot 40% op de kostprijs! En misschien wel belangrijker: het herstel kan zo snel starten.