Lekkage dakkapel

Lekkage dakkapel: oorzaken en kosten voor repareren 2024

Als er vocht door de constructie van uw dakkapel lekt, gaat dat vroeg of laat resulteren in vochtplekken, schimmelvorming of zelfs een druppelend plafond. Lekkage aan een dakkapel is een vervelend probleem, dat snel om een oplossing vraagt voordat de schade almaar groter wordt. In dit artikel leest u wat u het beste kunt doen bij lekkage aan een dakkapel. Ook de te verwachten kosten voor reparatie van deze lekkage vindt u hier terug.

In dit artikel:

 • Lekkage dakkapel: wat te doen?
 • Oorzaken van lekkage aan dakkapel
 • Lekkage dakkapel opsporen
 • Lekkage dakkapel repareren
 • Reparatie lekkage dakkapel: kosten
 • Tips bij lekkage dakkapel
  • Wat dekt de verzekering?
 • Lekkage dakkapel voorkomen
 • Lekkage dakkapel repareren? Vergelijk offertes!

Heeft u last van een lekkage aan een dakkapel? Kom snel in actie en vraag offertes op voor een vakkundige, betaalbare reparatie! Met onze gratis offerteservice ontvangt u eenvoudig meerdere offertes van vakmensen. Kies het beste aanbod en bespaar tot 40% op de kostprijs!

Direct lekkende dakkapel repareren?

Bel snel een dakdekker bij u in de buurt!

Lekkage dakkapel: wat te doen?

Als uw dakkapel lekt, dient u snel te handelen om het probleem op te lossen. Het doorlekken van vocht in de constructie van de dakkapel, het dakbeschot en de afwerking van plafond en wanden verzwakt en beschadigt de structuren. Hoe langer het probleem blijft aanhouden, hoe groter de schade wordt. Denk hierbij aan lelijke vochtplekken schimmelvorming en houtrot. Merkt u een daklekkage aan de dakkapel op? Volg dan dit stappenplan.

 • Verwijder zaken bij de lekkage. Verplaats alle zaken die nat of vochtig worden van de lekkage om ze te beschermen tegen schade. Dek ze indien nodig af.
 • Documenteer de lekkage en eventuele schade. Maak foto’s van de vochtplekken, de lekkage en de plekken die nat zijn geworden als gevolg daarvan. Deze foto’s zijn essentieel voor de verzekering, maar kunnen ook nuttig zijn voor de specialist die de lekkage opspoort en repareert.
 • Droog de nat geworden wanden of vloer. Voorkom (verdere) schade aan de structuren die nat worden van de lekkage. Is de lekkage groot? Zet emmers onder de lekkage en maak regelmatig de wanden en vloeren opnieuw droog.
 • Neem contact op met uw verzekering. Geef de contactpersoon van uw verzekering de nodige informatie over de lekkage en vertel dat u foto’s heeft. In veel gevallen heeft de verzekeraar een netwerk van specialisten die de eerste hulp bij lekkage bieden, wanneer het een dringend probleem betreft.
 • Schakel een specialist in. Neem contact op met een dakdekker om de oorzaak van de lekkage te verhelpen.
 • Probeer de oorzaak te achterhalen. Totdat er vakkundige hulp is, kunt u alvast proberen de oorzaak van de lekkage aan uw dakkapel op te sporen. Dit versnelt het proces van de reparatie en mogelijk kunt u op deze manier al een tijdelijke maatregel treffen, zoals het plaatsen van een watervast zeil over de plaats waar de lekkage is ontstaan.

Oorzaken van lekkage aan dakkapel

Waar kan een lekkage aan de dakkapel vandaan komen? We sommen hieronder de meest voorkomende oorzaken op.

 • Schade aan dakbedekking. Scheef liggende dakpannen of een scheur in de folie zorgen voor het doorlekken van vocht in de constructie van de dakkapel. Het water baant zich een weg door het hout en de plafond- of wandafwerking.
 • Schade aan dakbedekking dakkapel. Veruit de meeste dakkapellen hebben een plat dak, dat veelal is bedekt met EPDM of bitumen. Deze bedekking kan los raken van de dakconstructie of scheuren vormen. Dat maakt het dak vatbaar voor lekkage, lekkage aan het platte dak is de meest voorkomende oorzaak van lekkage aan het plafond van uw dakkapel.
 • Versleten of slecht geplaatste loodslabben. Loodslabben vormen de verbinding tussen het schuine dak en het dak van de dakkapel. Als deze niet goed aansluiten, kan er vocht doorlekken. Het gebeurt wanneer de loodslabben niet goed geplaatst zijn, of wanneer ze schade hebben opgelopen. Ook slijtage kan een rol spelen.
 • Verstopte regenafvoer. Als het water op de dakkapel niet kan wegvloeien, staat de dakbedekking onder druk. Dit kan op termijn lekkage veroorzaken, die vooral bij hevige regenval een probleem vormt.
 • Defecten in de buitenwanden of kozijnen. Lekkage aan de zijkant van de dakkapel kan ontstaan als de aftimmering van de dakkapel niet goed is. Vooral bij zijwind kan er dan regenwater in de wanden lekken. Staan kozijnen niet goed gesteld? Dan kan ook daar regen binnendringen.

Lekkage in dakkapel snel oplossen?

Bel direct met een dakdekker bij u in de buurt!

Lekkage dakkapel opsporen

Het opsporen begint aan de binnenkant. De plekken waar de dakkapel lekt en waar vocht- en schimmelplekken te zien zijn vertellen vaak al veel over de oorzaak van de lekkage. Doet het probleem zich uitsluitend voor bij de wanden? Dan is de kans al groter dat de oorzaak zich niet op het dak van de dakkapel bevindt. Sluit echter niets uit totdat ook de buitenkant is geïnspecteerd!

Aan de buitenkant zijn het vooral de dakpannen en het bitumen/EPDM die goed gecontroleerd moeten worden op onregelmatigheden zoals scheef liggende, ontbrekende dakpannen op het schuine dak, of scheuren en losse uiteindes op het platte dak. Bestudeer ook de regenafvoer: kan water weglopen naar de regenpijp, en loopt de regenpijp zelf goed door? Ook de dakrand moet worden bekeken. Let hier extra goed op wanneer er lekkage aan de rand van de dakkapel merkbaar is.

Als de bovenstaande zaken er op het oog goed uitzien, kan gekeken worden naar de loodslabben en de buitenwanden. Zien deze er goed en regelmatig uit? Als buitenwanden niet goed zijn onderhouden met bijvoorbeeld achterstallig verfwerk, kan het hout gaan rotten en lekken.

Lekkage dakkapel repareren

Reparatie van een lekkende dakkapel vereist per oorzaak een andere benadering. Hoe gaan specialisten te werk om de lekkage aan de dakkapel te verhelpen?

Reparatie dakpannen of dakbedekking

Een dakdekker kan de oorzaak van de lekkage in deze gevallen goed aanpakken. Bij het schuine dak loopt hij de folie onder de dakpannen na op scheuren en vervangt hij kapotte of weggewaaide dakpannen. Scheefliggende dakpannen worden weer goed geplaatst. Is het platte dak de boosdoener? Dan kunnen kleine scheuren worden gerepareerd. Bij een slechte toestand van de dakbedekking kan besloten worden om deze geheel te vervangen.

Reparatie loodslabben of wanden

Loodslabben worden bij kleine schade gerepareerd met speciale kit of loodpleisters. Bij grotere schade kunnen de slabben ook geheel worden vervangen. Als een zijwand de oorzaak vormt, kan een timmerman of aannemer de houtrot aanpakken of de aftimmering compleet vernieuwen.

Afvoerprobleem oplossen

Bij een verstopte regenafvoer kan een dakdekker of loodgieter de verstopping verwijderen. Sommige dakkapellen hebben dakgoten, waarvan lekkages of constructieproblemen ook kunnen worden verholpen.

Plafond en wanden repareren

Ook aan de binnenzijde moet herstel plaatsvinden. Als de vochtplekken hebben kunnen opdrogen nadat de oorzaak verholpen is, kunnen wanden en plafonds lokaal of geheel worden voorzien van een nieuwe spuit- of stucwerk afwerking.

Reparatie lekkage dakkapel: kosten

De kosten voor reparatie hangen uiteraard af van de oorzaak en de omvang van het probleem. In de onderstaande tabel vindt u gemiddelde prijzen per soort reparatie, vooral per vierkante meter. De prijzen zijn inclusief arbeidskosten en btw.

Soort reparatie Kosten in euro
Dakbedekking repareren Circa 30 (zelf), 60 (dakdekker) per scheur
Dakbedekking vernieuwen 40 – 80 per m²
Dakpannen vernieuwen 50 – 60 per m²
Aftimmering Circa 500 (hele dakkapel)
Houtrot repareren 50 – 150 per plek
Spuitwerk plafond, binnenwand 10 – 20 per m²
Stucwerk plafond, binnenwand 20 – 30 per m²

*Let op! Hierboven noemen we gemiddelde tarieven. Het kan dus zijn dat uw dakdekker een andere prijs hanteert. Exacte prijs weten? Vergelijk gratis offertes!

Lekkage dakkapel en verzekering

Uw opstalverzekering of wellicht die van uw VvE dekt waterschade aan de woning. Het is goed om de volgende zaken alvast te weten:

 • Mogelijk komt een schade-expert langs. De verzekeraar kan de schade laten beoordelen door een schade-expert om de oorzaak en grootte van de schade te beoordelen. Op basis daarvan besluit de verzekering wat onder uw claim vergoed kan worden. Bent u het niet met het oordeel eens? Dan kunt u een contra-expert vragen. In elk geval is het goed om de schade goed vast te leggen.
 • Alleen de schade zelf wordt vergoed. Vergoeding van de reparatie beperkt zich in veel gevallen tot het verhelpen van de oorzaak en de reparatie van de schade aan binnenwanden of plafonds. Besluit u om bijvoorbeeld de hele dakbedekking te vervangen of de hele binnenwand te laten stucen? Houd er rekening mee dat niet alle vierkante meters vergoed worden vanuit uw verzekering.
 • Nalatig onderhoud wordt vaak niet vergoed. Als blijkt dat een lekkage is ontstaan door nalatigheid, kan de verzekeraar besluiten een claim te weigeren of maar gedeeltelijk te vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld bij een dakbedekking waar al jaren scheuren in zitten, of dakpannen die ondanks schade niet zijn gerepareerd of vervangen.

Lekkage aan dakkapel voorkomen

Goed onderhoud is de sleutel tot het voorkomen van nare lekkages. Houd daarom uw dak en dakkapel goed in de gaten: inspecteer het dak zeker tweemaal per jaar op scheurtjes of losse elementen. Kijk ook of alle dakpannen er goed uit zien en nog netjes liggen. Houd de regenafvoer ook goed in de gaten en verwijder tijdig het vuil uit de openingen of uit de dakgoot. Zorg er tenslotte voor dat schilderwerk op tijd wordt uitgevoerd om het houtwerk van de zijkanten of de kozijnen van de dakkapel waterdicht te houden.

Lekkage dakkapel repareren? Vergelijk offertes!

Een lekkage aan uw dakkapel dient snel te worden gerepareerd om grotere problemen voor te zijn. Vraag daarom meerdere offertes op voor een goede prijs, maar ook om een specialist te kiezen die snel ter plekke kan zijn. Met onze gratis offerteservice ontvangt u eenvoudig meerdere offertes van vakmensen. Met het beste aanbod bespaart u tot 40% op de kostprijs!